Adres e-mail: radca-pr@wp.pl

Numer telefonu: 608-290-295

Prawo pracy

(odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę, przywrócenie do pracy, odszkodowanie; sprawy dotczące wynagrodzenia za pracę, godzin nadliczbowych, premie, nagrody; sprawy o dyskryminację, mobbing; odwołania od decyzji ZUS/KRUS; sprawy dotyczące ustalenia prawa do emerytury/renty, wysokości przyznanej emerytury/renty)