Adres e-mail: radca-pr@wp.pl

Numer telefonu: 608-290-295

Prawo własności intelektualnej

(prawo własności przemysłowej; prawo autorskie i prawa pokrewne; prawo do know-how; prawo do firmy; prawo do baz danych; dobra osobiste)