Prawo gospodarcze, handlowe i KRS

(dot. przedsiębiorców, spółek, fundacji, stowarzyszeń)

Skuteczna pomoc w zakresie prawa gospodarczego i handlowego

Kancelaria Radcy Prawnego Pauliny Majewskiej świadczy profesjonalną pomoc prawną w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego oraz handlowego. Skutecznie pomagamy przedsiębiorcom w bieżących kwestiach dotyczących prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, jak również doraźnie w sytuacjach wymagających natychmiastowej interwencji.

Pomoc na każdym etapie działalności

Oferujemy usługi dla Klientów na każdym etapie prowadzonej działalności. Dla nowo zarejestrowanych podmiotów lub osób planujących założenie firmy, świadczymy pomoc prawną oraz doradztwo w zakresie zakładania i rejestracji oraz tworzenia statutów i umów spółek prawa handlowego, fundacji oraz stowarzyszeń, zgłoszenia do Głównego Urzędu Statystycznego i Urzędu Skarbowego, rejestrowania przedsiębiorców w Ewidencji Działalności Gospodarczej, przygotowywania regulaminów i kodeksów oraz innego rodzaju aktów, które regulują funkcjonowanie firm. Doradzamy w wyborze korzystnej formy spółki handlowej pod kątem założonych przez Klienta celów i profilu działalności, a także pomagamy w prawidłowej rejestracji przedsiębiorstwa w Krajowym Rejestrze Sądowym, uzyskaniu numeru NIP i REGON.

W przypadku firm już istniejących, świadczymy usługi w zakresie wprowadzania zmian w KRS, jak również zmian dotyczących zmniejszenia lub zwiększenia liczby wspólników. Pomagamy w sprawach pracowniczych oraz przygotowywaniu projektów dokumentów (m.in. porozumień wspólników, umów o współpracy, uchwał, umów dostawy, sprzedaży i dystrybucji, leasingu, franchisingu i najmu) i cywilnoprawnych kontraktów, włącznie z negocjowaniem ich warunków. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych w sprawach gospodarczych i cywilnych przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym, pomagamy w zakresie łączenia i podziałów spółek, a także podwyższenia kapitału zakładowego. Przygotowujemy analizy prawne.

Prowadzimy również postępowania naprawcze i upadłościowe, a także pomagamy w likwidacji oraz rozwiązywaniu spółek.

Czytaj również na temat prawa spadkowego

Twoje problemy
nasza opieka

Możesz bezpośrednio skontaktować się
z naszymi prawnikami

Napisz do nas
0%