Prawo własności intelektualnej

(prawo własności przemysłowej; prawo autorskie i prawa pokrewne; prawo do know-how; prawo do firmy; prawo do baz danych; dobra osobiste)

Prawo własności intelektualnej w dobie ogólnodostępnego internetu stanowi podstawę funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Bez odpowiedniego zabezpieczenia prawnego utworów, wzorów przemysłowych, patentów i znaków towarowych działalność firmy może nie przynosić oczekiwanych korzyści, a niewiedza i związane z nią naruszanie prawa własności intelektualnej wiąże się z surowymi konsekwencjami prawnymi. Kancelaria Prawna Radcy Prawnego Pauliny Majewskiej świadczy usługi prawne w zakresie prawa własności przemysłowej, praw autorskich i pokrewnych oraz ochrony dóbr osobistych. To profesjonalne wsparcie w zakresie zabezpieczenia know-how przedsiębiorstwa, ochrony prawa do firmy czy baz danych.

Wiele przedsiębiorstw korzysta z baz danych klientów, produktów czy usług, tworzy logo, banery, strony internetowe, które mają za zadanie pozyskać uwagę odbiorców, wyróżnić się na tle konkurencji i zagwarantować sobie odpowiednie przychody. Aby zapewnić odpowiedni rozwój własnej działalności gospodarczej, zapraszamy do Kancelarii Prawnej Radcy Prawnego Pauliny Majewskiej. Regulacji dotyczących praw własności intelektualnej jest wiele. Są określone w odrębnych gałęziach prawnych, w różnych aktach prawnych, między innymi w: ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawie – Prawo własności przemysłowej, ustawie o ochronie baz danych czy ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dla skutecznej ochrony tej sfery działalności gospodarczej niezbędne jest doświadczenie i odpowiednia wiedza, którą zagwarantują Państwu Prawnicy z Kancelarii Prawnej Radcy Prawnego Pauliny Majewskiej.

Sprawdź również kiedy należy Ci się odszkodowanie w przypadku błędu medycznego

Twoje problemy
nasza opieka

Możesz bezpośrednio skontaktować się
z naszymi prawnikami

Napisz do nas
0%