Prawo medyczne

(dot. błędu medycznego)

Wsparcie z zakresu prawa medycznego

W naszej kancelarii specjalizujemy się w prawie medycznym, szczególnie w sprawach dotyczących błędu medycznego.

Czym właściwie jest błąd medyczny?

Pojęcie błędu medycznego, czy też zamiennie stosowanego „błędu w sztuce lekarskiej”, nie zostało zdefiniowane w żadnym przepisie prawnym. W Orzecznictwie Sądu Najwyższego wskazano, że błędem w sztuce lekarskiej jest nieumyślne działanie, zaniechanie lub zaniedbanie lekarza w zakresie diagnozy i terapii, niezgodne z nauką medycyny w zakresie dostępnym dla lekarza.

Wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów, kancelaria świadczy usługi prawne zarówno na rzecz pacjentów, jak i personelu medycznego. Zajmujemy się sprawami dotyczącymi wszystkich typów błędów lekarskich, takich jak: błąd diagnostyczny, terapeutyczny, organizacyjny, techniczny.

Błąd diagnostyczny – polega na niewłaściwym stwierdzeniu choroby, której pacjent nie ma, lub nierozpoznaniu istniejącej choroby, co przyczynia się do pogorszenia stanu zdrowia pacjenta. Wynika z nieprawidłowych przesłanek, którymi kieruje się lekarz, prowadzących do negatywnego wpływu na proces całego leczenia.

Błąd terapeutyczny – występuje wtedy, gdy lekarz wybiera nieprawidłową metodę leczenia lub błędny sposób leczenia. Przykładem błędu terapeutycznego jest podjęcie przez lekarza decyzji o operacji, gdy istniały przeciwwskazania do jej wykonania lub przepisanie niewłaściwych leków, które mają negatywny wpływ na zdrowie pacjenta.

Błąd organizacyjny – wynika z niesprawnej organizacji pomocy medycznej, przyczyniającej się do pogorszenia stanu zdrowia pacjenta.

Błąd techniczny – występuje podczas zabiegów operacyjnych. Polega na niewłaściwym postępowaniu osoby uczestniczącej w przeprowadzanej operacji, które prowadzi do uszczerbku na zdrowiu pacjenta lub zgonu.

Nasza kancelaria reprezentuje klientów w procesie mediacji, postępowaniu administracyjnym, postępowaniu karnym oraz cywilnym. Zajmujemy się dochodzeniem odszkodowań oraz rent z tytułu błędu lekarskiego. Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Twoje problemy
nasza opieka

Możesz bezpośrednio skontaktować się
z naszymi prawnikami

Napisz do nas
0%