Prawo pracy

(odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę, przywrócenie do pracy, odszkodowanie; sprawy dotczące wynagrodzenia za pracę, godzin nadliczbowych, premie, nagrody; sprawy o dyskryminację, mobbing; odwołania od decyzji ZUS/KRUS; sprawy dotyczące ustalenia prawa do emerytury/renty, wysokości przyznanej emerytury/renty)

Prawo pracy jest zbiorem norm prawnych, związanych ze stosunkiem pracy, które określają prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców. W naszej kancelarii zajmujemy się sprawami zarówno ze strony pracodawców, jak i osób zatrudnionych.

Obsługa prawna pracodawców

W ramach doraźnej lub stałej obsługi prawnej świadczonej dla przedsiębiorców, doradzamy w kwestiach związanych ze stworzeniem przepisów wewnętrznych, regulaminów wynagrodzeń oraz przepisów dotyczących ochrony zdrowia pracowników. Podchodzimy indywidualnie do każdej firmy, by poznać jej struktury i właściwie ocenić, na jakiej podstawie powinni zostać zatrudniani pracownicy. Po dokładnej analizie wskazujemy zalety i wady stosowania umów o pracę i umów cywilnoprawnych, by pomóc w podjęciu ostatecznych decyzji.

Obsługa prawna dla pracownika

Pozycja pracownika zazwyczaj wydaje się pozycją „słabszą”, jeśli chodzi o stosunek pracy. Badamy dokładnie sprawę Klienta tak, by wyrównać dysharmonię panującą między stronami. Pomocy prawnej udzielamy już na samym początku, gdy pracownik jeszcze nie zawarł umowy z pracodawcą. Oceniamy wtedy, w jaki sposób skonstruowana jest umowa, którą proponuje przedsiębiorca. Zwracamy uwagę, czy wszystkie punkty zawarte w dokumencie są zgodne z prawem pracy oraz które zagadnienia mogą być niekorzystne dla pracownika.

Ważną kwestią w prawie pracy są obowiązki pracodawcy i pracownika. Warto o nich wiedzieć, by nie dochodziło do konfliktów między stronami.

Pracodawca musi zapoznać pracownika z zakresem jego kompetencji, sposobem wykonywania pracy oraz ich podstawowymi uprawnieniami. Zobowiązany jest do prawidłowej organizacji czasu, terminowych wypłat wynagrodzeń oraz stworzenia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Istotne jest, by pracodawca ułatwiał swoim pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Obowiązki pracownika to przede wszystkim sumiennie wykonywanie pracy, przestrzeganie czasu pracy oraz przestrzeganie regulaminu, zasad bhp i ppoż.

W naszej kancelarii gwarantujemy pełną dyskrecję. Zapraszamy do Kontaktu

Twoje problemy
nasza opieka

Możesz bezpośrednio skontaktować się
z naszymi prawnikami

Napisz do nas
0%