Prawo rodzinne

(m.in. rozwody, separacje, alimenty, kontakty z dziećmi, władza rodzicielska, podział majątku)

Prawo rodzinne kształtuje majątkowe i niemajątkowe stosunki prawne w rodzinie, określa prawa i obowiązki małżonków oraz ich dzieci, definiuje, czym jest małżeństwo, jak powstaje i jakie kroki trzeba podjąć, by zostało ono rozwiązane. Akty prawne prawa rodzinnego charakteryzują małżeńskie ustroje majątkowe, precyzują, czym jest pokrewieństwo i powinowactwo, a także ustalają zasady opieki, kurateli oraz przysposobienia. To gałąź prawa, która dotyka codziennego życia każdego człowieka. Sprawy rodzinne często charakteryzują się postępowaniem pełnym emocji, a pomoc profesjonalnego pełnomocnika jest niezbędna, aby odpowiednio zadbać o swój interes prawny.

Radca Prawny Paulina Majewska doradza swoim Klientom, jakie działania należy zrealizować, by osiągnąć określone cele prawne, przygotowuje pozwy cywilne, wnioski dowodowe, oświadczenia oraz środki zaskarżenia. Kancelaria świadczy ponadto kompleksowe usługi prawne w zakresie reprezentacji swoich Klientów na sali sądowej – Radca Prawny zadaje pytania, zwraca się do Sądu, odpowiada na twierdzenia strony przeciwnej.

W sprawach rodzinnych Klientom zależy na jak najszybszym zakończeniu procesu, dlatego warto skorzystać ze wsparcia Radcy Prawnego. Pisma procesowe złożone przez profesjonalnego pełnomocnika nie będą dotknięte żadnymi brakami formalnymi, dzięki czemu postępowanie potoczy się szybciej i sprawniej – wezwanie do ich uzupełnienia może wydłużyć sprawę nawet o kilka tygodni.

Odpowiednie ukształtowanie stosunków prawnych w rodzinie to podstawa właściwego funkcjonowania. Kancelaria Radcy Prawnego Pauliny Majewskiej świadczy usługi prawne na podstawie wieloletniego doświadczenia w obsłudze prawnej firm, jak i Klientów indywidualnych. Serdecznie zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem telefonu, drogą elektroniczną lub poprzez formularz kontaktowy. W odpowiedzi na Państwa potrzeby, spotkania mogą odbywać się również poza godzinami pracy Kancelarii. W każdej sytuacji pomożemy Państwu znaleźć optymalne rozwiązanie w danej sprawie.

Twoje problemy
nasza opieka

Możesz bezpośrednio skontaktować się
z naszymi prawnikami

Napisz do nas
0%