adres e-mail: radca-pr@wp.pl

Prawo własności

(m.in. nieruchomości, ruchomości, służebności, zniesienie współwłasności, stwierdzenie zasiedzenia, ustanowienie drogi koniecznej)

Prawo własności to jedno z podstawowych praw rzeczowych i może dotyczyć zarówno nieruchomości, jak i ruchomości. Można je nabyć na podstawie umowy cywilnoprawnej, zasiedzenia, zrzeczenia, a także nabycia w drodze egzekucji sądowej. Właściciel może z rzeczy korzystać lub nią rozporządzać zgodnie z przepisami prawa i normami zwyczajowymi. To prawo dziedziczne, zbywalne i nie ma ono ograniczenia czasowego.

Planują Państwo kupić lub sprzedać mieszkanie?

Radca Prawny Paulina Majewska doradzi Państwu, w jaki sposób ograniczyć ryzyko związane z kupnem lub sprzedażą danej nieruchomości, pomoże w sprawdzeniu i uporządkowaniu sytuacji prawnej, przygotuje i negocjuje umowy kupna, sprzedaży, dzierżawy czy najmu. Wiedza i wieloletnie doświadczenie gwarantują profesjonalną pomoc prawną Klientom indywidualnym, spółdzielniom, wspólnotom mieszkaniowym oraz spółkom. Ponadto Radca Prawny Paulina Majewska reprezentuje także swoich Klientów na salach sądowych sądów powszechnych i administracyjnych.

Jeśli chcieliby Państwo poznać zasady zasiedzenia nieruchomości bądź ruchomości, dowiedzieć się, kiedy rozpoczyna się bieg zasiedzenia, co może go przerwać i jak znieść lub ustanowić współwłasność – zapraszamy do Kancelarii Radcy Prawnego Pauliny Majewskiej. Dowiedzą się Państwo również, czym są służebności gruntowe, osobiste oraz służebności przesyłu, jakie warunki trzeba spełnić, by móc je ustanowić i jak długo mogą one trwać.

Podstawą działalności naszej Kancelarii jest wspólne znalezienie właściwego rozwiązania w Państwa sprawie. Z nami obowiązujące prawo będzie przejrzyste, zrozumiałe i pomocne w osiągnięciu zamierzonego celu.

Czytaj również na temat Prawa Rodzinnego